Privacybeleid

Privacybeleid

Dit is de privacyverklaring van HVB Trading en Verhuur. Wij gebruiken website;www.dakkofferverhuur-etten-leur.nl om onze diensten aan te bieden. In deze verklaring zetten wij uiteen hoe wij omgaan met de persoonsgegevens die wij in ons contact met u verkrijgen. Wij respecteren de privacy van alle gebruikers van onze site en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens om de verhuur/verkoop van dakkoffers/dakdragers goed te laten verlopen. Wij stellen uw persoonlijke gegevens niet ter beschikking aan derden.

Verzamelde persoonsgegevens

Wij doen ons uiterste best om uw gegevens te beschermen. Wij hebben persoonsgegevens nodig om onze dienstverlening richting u te waarborgen. Wij verwerken deze persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Wij verwerken uw gegevens voor de volgende doeleinden: Communicatie met u met betrekking tot onze geleverde diensten, facturatie, registratie van vaste klantenkorting, incidenteel verzenden van een nieuwsbrief.

Beveiliging

Onze website maakt gebruik van het SSL-veiligheidssysteem (Secure Socket Layer). Deze techniek biedt de hoogste veiligheid en wordt daarom bijvoorbeeld ook door banken gebruikt voor gegevensbeveiliging tijdens online bankieren. Dat uw gegevens versleuteld verzonden worden ziet u aan het symbool van een sleutel of gesloten slot in de statusbalk van uw browser.

Gegevens van websitebezoek

Wij ontvangen gegevens die wij krijgen op basis van uw bezoek aan onze website. Voorbeelden hiervan zijn cookies. Op de site gebruiken wij Google Analytics om de werking van de site te kunnen analyseren. De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd.

Cookies

Wij maken op onze website gebruik van cookies, dit om onze website soepel te laten verlopen. Bij het openen van onze website krijgt u hier een melding van.

Bewaartermijn gegevens en inzage

Uw gegevens blijven bewaard. Wij hebben een verwerkingsregister opgesteld, dit is op te vragen en geeft inzicht in de verwerking van uw persoonsgegevens. U kan verzoek doen tot verwijderen van uw gegevens. Echter kunnen er wettelijke regels gelden waardoor sommige gegevens niet verwijderd mogen worden. Bijvoorbeeld;factuurgegevens.

Wijzigingen

Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. Eventuele wijzigingen worden bekendgemaakt op deze pagina.

Laatste versie is van 03-08-2018.