Algemene voorwaarden

 

HUURVOORWAARDEN DAKKOFFERVERHUUR ETTEN-LEUR

Schipperstraat 193
4871 KK Etten-Leur

Versie 2022.4

 • De huurder verklaart het gehuurde goed in goede en deugdelijke staat te hebben ontvangen. Bij ophalen dakkoffer wordt de dakkoffer samen met de huurder bekeken en eventuele beschadigingen worden op de huurovereenkomst vermeld.
 • De huurder is ten alle tijden alleen en geheel aansprakelijk voor alle gebreken en alle directe en indirecte gevolgen daarvan, welke zich tijdens de periode van de huur met, door en aan het gehuurde goed voordoen. Hieronder vallen ook diefstal en beschadiging van het gehuurde goed.
 • De huurder is verplicht zich voldoende op de hoogte te stellen van het gebruik van het gehuurde goed en zich bij twijfel te wenden tot Dakkofferverhuur Etten-Leur.
 • Het is de huurder verboden reparaties te verrichten of te laten verrichten, tenzij hiervoor door Dakofferverhuur Etten-Leur uitdrukkelijk toestemming is verleend.
 • De huurder verplicht zich alle kosten voor vervanging van of reparatie aan het gehuurde goed, welke zijn ontstaan in de huurperiode, direct te voldoen. Hieronder valt ook waardevermindering van het gehuurde goed.
 • Incassokosten of kosten van een gerechtsdeurwaarder worden, in geval van niet tijdige betaling, volledig aan de huurder doorbelast na berekening van wettelijke rente.
 • Bovenmatige slijtage door onjuist en/of onzorgvuldig gebruik, verplicht de huurder tot betaling van een schadebedrag en inhouding van de borg tot het moment dat het schadebedrag bekend is:
  • Oppervlakkige krasschade 10-20% nieuwwaarde 
  • Diepere krasschade (voelbaar) 20% nieuwwaarde 
  • Gaten door uitbraak popnagel aan deksel 35% nieuwwaarde 
  • Barsten, kleine scheuren (kleiner dan creditcard) 100% nieuwwaarde 
  • Total loss, gaten, grote scheuren 100% nieuwwaarde 
  • Niet inleveren 100% nieuwwaarde  
 • Het is de huurder niet toegestaan het gehuurde goed aan derden ter beschikking te stellen, zonder uitdrukkelijke toestemming van Dakkofferverhuur Etten-Leur.
 • De huurder betaalt de huurprijs vooruit middels een bankoverschrijving of de betaallink in de factuur. Zodra het factuurbedrag is ontvangen is de reservering definitief.
 • De huurder betaalt de verschuldigde borg kort voor montage middels een door ons verzonden betaallink. Contante betalingen worden niet geaccepteerd.
 • Voor elke dag vertraging bij retourneren van het gehuurde goed behoudt Dakkofferverhuur Etten-Leur zich het recht om de geldende dagprijs maal 2 in rekening te brengen.
 • Bij vertraging heeft Dakkofferverhuur Etten-Leur het recht om de geleden schade door het te laat terug brengen, te verhalen op de huurder.
 • Het gehuurde goed dient door de huurder te worden verzekerd (bijvoorbeeld door dit te regelen via de reisverzekering).
 • Dakkofferverhuur Etten-Leur is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade, welke ontstaat voor, tijdens en na de periode van verhuur op welke manier dan ook.
 • Schade ontstaan aan het voertuig van de huurder door hulp bij (de)montage door Dakkofferverhuur Etten-Leur is geheel voor eigen risico en rekening van de huurder.
 • Montage en demontage van de dakkoffer/dakdragers is alleen toegestaan door Dakkofferverhuur Etten-Leur.
 • Dakkofferverhuur Etten-Leur is verantwoordelijk voor het schoonmaken van het gehuurde goed. Gelieve uw auto met dakkoffer niet te plaatsen onder naaldbomen. Deze kunnen harsplekken op de dakkoffer veroorzaken. Voor het schoonmaken van een dakkoffer met harsplekken brengen wij €25,- in rekening. Probeer dit niet zelf in verband met blijvende schade aan de dakkoffer.
 • Onder een dag wordt verstaan een kalenderdag, 24 uur.
 • De huurder gaat akkoord met het verwerken van zijn persoonsgegevens en zijn voertuiggegevens, dit om de huurder en zijn voertuig als zodanig te kunnen identificeren en de juiste artikelen tot zijn beschikking te kunne stellen alsook vaste klantenkorting te kunnen opbouwen.
 •  Annuleren:
  • Annuleren tot 4 weken voor aanvang huurperiode € 35,00 annulerings- en administratiekosten.
  • Annuleren binnen 27-15 dagen  voor aanvang huurperiode 50% van het totale factuurbedrag.
  • Annuleren binnen 14 dagen voor aanvang huurperiode 100% van het totale factuurbedrag.
  • Voor een reeds door ons aangekochte specifieke kitset dient €30,00 betaald te worden.
 • De gehuurde dakkoffer en eventuele dakdragers dienen op de afgesproken dag uiterlijk om 18.00 uur retour te zijn. Dakkofferverhuur Etten-Leur behoudt het recht om de dakkoffer na dit tijdstip te demonteren.

LET OP UW HOOGTE BIJ PARKEERGARAGES/TOLPOORTEN EN UW MAXIMUM SNELHEID (120km/h)