Algemene voorwaarden

 

HUURVOORWAARDEN DAKKOFFERVERHUUR ETTEN-LEUR

Schipperstraat 193

4871 KK Etten-Leur

Versie 2019

 

 • De huurder verklaart het gehuurde goed in goede en deugdelijke staat te hebben ontvangen. Bestaande beschadigingen zijn gemeld en desgewenst op papier gezet.
 • De huurder is ten alle tijden alleen en geheel aansprakelijk voor alle gebreken en alle directe en indirecte gevolgen daarvan, welke zich tijdens de periode van de huur met, door en aan het gehuurde goed voordoen. Hieronder vallen ook diefstal en beschadiging van het gehuurde goed.
 • De huurder is verplicht zich voldoende op de hoogte te stellen van het gebruik van het gehuurde goed en zich bij twijfel te wenden tot Dakkofferverhuur Etten-Leur.
 • Het is de huurder verboden reparaties te verrichten of te laten verrichten, tenzij hiervoor door Dakofferverhuur Etten-Leur uitdrukkelijk toestemming is verleend.
 • De huurder verplicht zich alle kosten voor vervanging van of reparatie aan het gehuurde goed, welke zijn ontstaan in de huurperiode, direct te voldoen. Hieronder valt ook waardevermindering van het gehuurde goed.
 • Incassokosten of kosten van een gerechtsdeurwaarder worden, in geval van niet tijdige betaling, volledig aan de huurder doorbelast na berekening van wettelijke rente.
 • Bovenmatige slijtage door onjuist en/of onzorgvuldig gebruik, verplicht de huurder tot betaling van een schadebedrag en inhouding van de borg tot het moment dat het schadebedrag bekend is.
 • Het is de huurder niet toegestaan het gehuurde goed aan derden ter beschikking te stellen, zonder uitdrukkelijke toestemming van Dakkofferverhuur Etten-Leur.
 • De huurder betaalt de huurprijs vooruit middels een bankoverschrijving. Zodra het factuurbedrag is ontvangen is de reservering definitief.
 • Voor elke dag vertraging bij retourneren van het gehuurde goed behoudt Dakkofferverhuur Etten-Leur zich het recht om de geldende dagprijs maal 2 in rekening te brengen.
 • Bij vertraging heeft Dakkofferverhuur Etten-Leur het recht om de geleden schade door het te laat terug brengen, te verhalen op de huurder.
 • Het gehuurde goed dient door de huurder te worden verzekerd (bijvoorbeeld door dit te regelen via de reisverzekering).
 • Dakkofferverhuur Etten-Leur is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade, welke ontstaat voor, tijdens en na de periode van verhuur op welke manier dan ook.
 • Schade ontstaan aan het voertuig van de huurder door hulp bij (de)montage door Dakkofferverhuur Etten-Leur is geheel voor eigen risico en rekening van de huurder.
 • Montage en demontage van de dakkoffer/dakdragers is alleen toegestaan door Dakkofferverhuur Etten-Leur.
 • Dakkofferverhuur Etten-Leur is verantwoordelijk voor het schoonmaken van het gehuurde goed.
 • Onder een dag wordt verstaan een kalenderdag, 24 uur.
 • Alle prijzen zijn inclusief btw.
 •  Annuleren:
  • Annuleren tot 4 weken voor aanvang huurperiode € 25,00 annulerings- en administratiekosten.
  • Annuleren binnen 27-15 dagen  voor aanvang huurperiode 50% van het totale factuurbedrag.
  • Annuleren binnen 14 dagen voor aanvang huurperiode 100% van het totale factuurbedrag.
  • Voor een reeds door ons aangekochte specifieke kitset dient €27,50 betaald te worden.

LET OP UW HOOGTE BIJ PARKEERGARAGES/TOLPOORTEN EN UW MAXIMUM SNELHEID (120km/h)